Dr. Sibel TAN

KİŞİSEL
EĞİTİM
DENEYİM
YAYINLAR

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi  : 13 Kasım 1968 Erzurum
Medeni Hali   : Evli, 1 çocuk annesi
Yabancı Dil  : İngilizce (iyi) Almanca (iyi)
İş Adresi :

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE)  P.K. 34, Bakanlıklar, 06100, Ankara

Tel  : İş:   (90-312) 326 00 06 ve (90 312) 321 87 64
Faks  : (90 - 312) 322 85 31
e-mail  :   

              

EĞİTİM

1995-2001

Doktora – Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum .

“Türkiye'de Sütçülük Sektöründe Bölgeler Arası Yapısal Değişimin Spatial Denge Modeli  İle  Analizi”

1991-1993 

Yüksek Lisans - Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 “Avrupa Topluluklarında Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarım Politikasının Ortak Tarım Politikasına Uyumu”

1987-1991 Lisans- Tarım Ekonomisi , Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
                                               

DENEYİM

Ağustos 1998 – 2002, Tarım Ekonomisti, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara

Sorumlulukları:

1)      Süt ve Süt Mamulları Durum ve Tahmin Raporları’nın hazırlanması,

2)      Et ve Et Mamulları Durum ve Tahmin Raporları’nın hazırlanması,

3)      Kümes Hayvanları ve Yumurta Durum ve Tahmin Raporları’nın hazırlanması,

4)      Veri toplama, değerlendirme ve politika analizleri,

5)      Hayvancılıkla ilgili, her türlü toplantı ve sempozyumların organizasyon ve koordinatörlüğünü yürütmek,

6)      TEAE yayın editör kurulu başkanlığı,

7)      Diğer ofis işleri.

Aralık 1996-Ağustos 1998, Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum               

Sorumlulukları:  

1)      Lisans eğitimindeki bazı derslerin uygulama derslerini yürütmek,

2)      Tarım Politikası Analizleri,

3)      Tarım Ekonomisi alanında araştırmalar yapmak,

4)       Akademik süreç içerisindeki sorumlulukları yerine getirmek,

5)      Sempozyum, kongre ve seminerlere katılmak,

6)       Bilimsel toplantı, konferans ve staj organizasyonu yapmak.

     
   

BİLGİSAYAR TECRÜBELERİ

   

1)      WINDOWS, OFFICE (WINWORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER vb.),

2)      GAMS,

3)      SHAZAM,

4)     SPSS    

     
   

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

1)      Ayyıldız, T., Açıkel S., Keskin A. ve Atsan, T., (1997), “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Atatürk Ün. Ziraat Fak. Yayınları, Erzurum.

2)      Tan, S., Ertürk, Y.E., (2000), “Türkiye’de Hayvancılık Sektörü: Üretici, Sanayici ve Politika Yapıcılar Açısından Sektörün Değerlendirilmesi”, TEAE Yayınları, Ankara.

3)      Dellal İ., Tan, S., (2003) “Türkiye’nin Yenibinyılda Kalkınma Stratejisi: Tarıma Dayalı Sanayi ve Rekabet Gücü”  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları, Ankara.

4)  Tan, S., Dellal, İ., Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi Ve Türk Tarımının Uyum

MAKALELER

1)      Açıkel, S., (1993), “Avrupa Topluluklarında Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarım Politikasının Ortak Tarım Politikasına Uyumu”, Atatürk Ün. Ziraat Fak. Yayınları Erzurum.

2)      Yavuz, F., Korkmaz F., Açıkel S., (1998), “Türkiye Süt Sığırcılığı Sektöründe Bölgeler Arası Yapısal Değişmeye Verimliliğin Etkisi”, MPM Verimlilik Dergisi, Ankara.

3)      Koç, A., Tan, S., (2001), “Household Dairy for Products Demand In Turkey: The Impactof Household’s Composition on Consumption”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Ankara.

4)      Tan, S., Ertürk, E., (2001), “Türkiye’de Süt ve Süt Mamüllerinde Durum” , (Gıda 2000 Dergisi, Ankara).

5)      Tan, S., Ertürk, E., (2001), “Türkiye’de Et ve Et Mamüllerinde Durum” , (Gıda 2000 Dergisi, Ankara.)

6)      Dellal, İ., Tan, S., (2001), “Türkiye’de Tahıllar arz ve Talebi”  (Ekin dergisi, Ankara).

7)      Yavuz, F., Tan, S., Zulauf, C., (2001), “Comparison of a Price Premium Policy and a Deficiency Price Policy for Turkey’s Dairy Industry Using a Spatial Equilibrium Model”, (TÜBİTAK, Turkish Journal of Veterinery & Animal Sciences, Ankara).

8)      Dellal, İ., Tan, S., (2001), “Türkiye’de Sütçülük Sektörü”, Tarım Ekonomisi Dergisi, No: 6 İzmir.

9)      Dellal, İ., Tan S., (2001), “KDV İndiriminin Gıda Tüketimi ve Gelir Üzerine Etkisi”  Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi.

10)   Tan, S., (2002), “Türkiye Sütçülük Sektöründe Bölgelerarası Yapısal Değişimin Spatial Denge Modeli İle Analizi”, Dünya gazetesi Gıda Dergisi, Mayıs 2002 Anakara.

11)   Tan, S., Dellal, İ., Tan S. S., (2003) “Türkiye Ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Tarım İle İlgili Son Gelişmeler Ve Tam Üyeliğin Türk Tarımına  Etkileri” Atatürk Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Erzurum. (Yayın Aşamasında)

12)   Tan S., (2003) “Türkiye’de Okul Sütü Programı Uygulaması” Ekin Dergisi, Ankara. (Yayın Aşamasında)

13)   Dellal İ., Tan S., (2003) “The EconometricAnalysis of Milk and Meat Production of Sheep and Goats Rearing in Turkey” Ankara Ün. Tarım Bilimleri Dergisi. (Yayın Aşamasında)

 

BİLDİRİLER

1)      Tan, S., Ertürk, E., Bayaner, A.,  “Süt ve Süt Ürünleri Talep Analizi”, (Uluslararası Hayvancılık Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir).

2)      Koç, A., Bayaner, A., Tan, S., Ertürk, E., “Hayvansal Ürünlerin Tüketimi ve Talep Projeksiyonları”, (Türkiye I. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu 2-3 Aralık, 1999, Menemen /İzmir).

3)      Tan, S., Ertürk, Y.E., “Türkiye’de Süt ve Süt Mamullerinin Arz, Talep ve Dış Ticaret Dengesi”, (Türkiye I. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu 2-3 Aralık, 1999, Menemen /İzmir).

4)      Bayaner, A., Dellal, İ., Tan, S.,  “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvancılık Politikaları, Bölgesel Kalkınma Stratejileri”, (Hayvancılık Paneli 10-11 Haziran 2000, Sivas).

5)      Tan, S., Yavuz, F., “Sütçülük Sektöründe Teşvik Primi Uygulamasının Politik Analizi”, (ODTÜ İktisat Kongresi 13-16 Eylül 2000, Ankara).

6)      Tan, S., The “Relatıons Between Lıvestock Sector And The Envıronment In Turkey”, (Wageningen Universty  9 Aralık 2000, Hollanda)

7)      Tan, S., “Yeni Bin yılda Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türkiye’de Süt Sektörü”, (Sağlıklı Yaşamda Süt ve Süt Ürünleri Paneli, 10 Ocak 2001 Antalya).

8)      Metin Özcan, K., Tan, S., Dellal, İ., “Basic Food Consumption in Turkey: Effects of Income, Price and Family Size in Urban Areas” (71. EAAE Seminiar, The Food Consumer In The Early 21. Centruy, 18- 20 Nisan 2001 Zaragoza/ İspanya).

9)      Dellal, İ., Tan, S., “Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bölgesel Farklılıklar”, (Hollanda ve Türkiye Besi ve Süt Sığırcılığı sempozyumu 11-12 Haziran 2001 Ankara)

10)   Tan, S., Tan, S.S., “Hayvancılık Çevre Etkileşimleri”, (Hollanda ve Türkiye Besi ve Süt Sığırcılığı sempozyumu 11-12 Haziran 2001 Ankara)

11)   Tan, S.,Yavuz, F., “Minimum Fiyat Uygulamasının Türkiye Sütçülük Sektörü Üzerine Etkilerinin Spatial Denge Modeli İle Analizi”, (Hollanda ve Türkiye Besi ve Süt Sığırcılığı Sempozyumu 11-12 Haziran 2001 Ankara)

12)   Yavuz, F., Tan, S., Zulauf, C., “Analysis of a Deficiency Price Policy for Turkey’s Dairy Industry Using a Spatial Equilibrium Model”, Amerika Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-7 Ağustos 2001 Chicago/ABD)

13)   Ertürk, E., Tan, S.,  “Tarımda Bilgi Sistemleri ABD Örneği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”

14)   (2. GAP Kongresi 2001 Şanlı Urfa).

15)   Dağdemir V., Keskin, A., Tan, S., Yavuz, F., “Türkiye Sütçülük sektöründeki Değişik Kesimlerin Sektörle İlgili Görüşlerinin Analizi”, (Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 eylül 2002 Erzurum).

16)   Yavuz F., Tan, S., Dellal, İ., Ertürk, E.,  “Tarım Sektöründe Kullanılan Motorinin Sübvanse Edilmesinin Türkiye Tarımına Olası Etkileri”, (ODTÜ Uluslar arası VII. Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül 2003, Ankara.)

17) Tunalıoğlu R., Tiryaki, G., Tan, S., Taşkaya B., “Dünyeda Zeytinyağı Tüketiminde Gelişmeler, Bu Gelişmeleri Destekleyen Çalışmalar ve Türkiye’de Zeytinyağı Tüketiminde Değişmeler”, (Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin sempozyumu 2-3 Ekim 2003 İzmir.

 

RAPORLAR

1)      Tan, S., Ertürk, E., (1999), “Süt ve Süt Ürünleri Durum ve Tahmin Raporu”, TEAE, Ankara.

2)      Ertürk, E., Tan, S., (1999), “Et ve Et Ürünleri Durum ve Tahmin Raporu”, TEAE, Ankara.

3)      Tan, S. Vd., (2000) “VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Süt ve Süt Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, DPT, Ankara.

4)      Tan, S., Şener, B.,  Aytüre, S., (1999), “FEOGA ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, TEAE, Ankara.

5)      Tan, S., Ertürk, E., (2001) “Türkiye’de Süt Tozu Üretimi ve Dünyadaki Rekabet Şansı”,TEAE Ankara.

6)      Tan, S., Ertürk, E., (2001), “Süt ve Süt Ürünleri Durum ve Tahmin Raporu”, TEAE, Ankara.

7)      Ertürk, E., Tan, S., (2001), “Et ve Et Ürünleri Durum ve Tahmin Raporu”, TEAE, Ankara.

8)      Ertürk, E., Tan, S., (2001), “Kümes hayvanları ve Yumurta Durum ve Tahmin Raporu”, TEAE, Ankara.

9)      Tan, S., Ertürk E., (2002), “Dünyada ve Türkiye’de Peynir Arz Talep ve Dış Ticareti”, TEAE Bakış, TEAE yayınları, Ankara.

10)   Tan, S., DELLAL İ., (2003), “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası”, TEAE Bakış, TEAE yayınları, Ankara.

11)   Gül, U., Tan, S.,  (2003), “Dünyada ve Türkiye’de Patates Arz Talep ve Dış Ticareti”, TEAE Bakış, TEAE yayınları, Ankara.

12)   Tan, S., (2003), “Türkiye’de Uygulanan Okul Sütü Programının Değerlendirilmesi”, TEAE Bakış, TEAE yayınları, Ankara.

13)   Tan, S., (2003), “Sözleşmeli Yetiştiricilik Modeli”, TEAE Bakış, TEAE yayınları, Ankara.

 

TAMAMLANMIŞ PROJELER

1)      Koç, A. Bayaner, S. Tan, Ertürk, Y. E., (2000), “Analyses of the Impact of Support Policies and Programs on Animal Resources Development in Turkey”, AERI-World Bank Research Project Ankara.

2)      Yavuz, F., Aksoy, Ş., Tan, S., Dağdemir, V., Keskin A., (2001), “Türkiye’de Süt Sektöründe Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi için Kurumsal Yapılanma ihtiyacı Üzerine Bir Araştıma”, Ankara.

3)      Tan, S., Dellal İ., (2002), “ Kırmızı et Üretim ve Tüketim Açığını Kapatmak İçin alternatif bir Yaklaşım: Hindi Üretimi ve Sözleşmeli Yetiştiricilik Modeli”, TEAE, Ankara.

VERDİĞİ SEMİNERLER (2000-2001)

 
1) "Süt ve Süt ürünleri Arz ve Talep Dengesi”, (Kasım, 2000), Süt Sanayicileri Yönetim Kurulu Toplantısı, Istanbul.
2) "Türkiye’de Mevcut Hayvancılık Sistemi ve Çevre Üzerine Etkileri” (Aralık, 2000), Wageningen Un. Hollanda.
3)  "Türkiye’de Süt Sektöründe Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi, Sektörde Uygulanan Koruma Oranları, 2010 Yılı Projeksiyonları”, (Mart 2000), Süt Sanayicileri Yönetim Kurulu Toplantısı, Istanbul.
4) “Türkiye’de Süt Sektörünün Yapısal Problemleri, Uygulanan Politikalar ve Çözüm Önerileri”, (Mayıs, 2001), Akdeniz Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya.
5) “Türkiye’de Süt Sektöründe Bölgesel Farklılıkların Analizi: Türkiye Süt Sektör Modeli”, (Haziran, 2001), Atatürk Ün. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum.

6)  “2000-2001 Piyasa Yılında Hayvansal Ürünlerde Arz ve Talep Projeksiyonları”, (Ağustos, 2001), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara,

7) “AB’de Ortak Tarım Politikasındaki Gelişmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programın İncelenmesi”, (Eylül, 2001), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
8) “Hayvansal Ürünlerde Denge istatistiklerinin Hazırlanması”, (Ekim, 2001) Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
9) “6.11.2001 tarih ve 2001/3173 Sayılı Kararla Uygulamaya Koyulan KDV indiriminin Düşük Gelirliler Üzerine Etkisi”, (Kasım, 2001), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
10)“Türkiye’de Süt Sektörüne Genel Bir Bakış, Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri”,  (Şubat, 2003), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.

 

   

KURSLAR

 

1)      Ekonometri Kursu, 1-12 Mart 1999, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.

2)      Tarım Politikası Analizleri Teori ve Uygulama Kursu, 18-22 Ekim 1999, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.

3)      International Course on Livestock and Envıronment Interactıons, Nowember 26, December 9, 2000, wageningen Universty, Netherlands.

4)      Agricultural Infomation System, April  1-14 2001 Iowa State Universty, USA.

5)      The International Workshop on the “Use of Gams in Agricultural Sector Modeling” April 25, May 6, 2001, Department of Economics, METU, Ankara.

     
   

SEMPOZYUM ORGANİZASYONLARI

 

1)      Türkiye I. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu Koordinatörlüğü, (2-3 Aralık 1999 Menemen/İzmir)

2)      Hollanda ve Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu koordinatörlüğü, (11-12 Haziran 2001 Ankara.

3)      Türkiye’de Hindi Sektörü Çalışma Toplantısı ve Panel (26 Haziran 2002 Ankara).

4)      Birinci Uluslar arası Hayvancılık, Süt ve Et İşleme Endüstrisi ve Pazarlama Kongresi ( 4-7 Aralık 2003 Kemer/Antalya).

5)      Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, (16-18 Eylül 2004, Gazi Osman Paşa Ün. /Tokat)

   

 ÖDÜLLER

1)      Hollanda ve Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu SETBİR en iyi sözlü bildiri birincisi ödülü (11-12 Haziran 2001 Ankara).

2) Amerika Tarım  Ekonomistleri Derneği Finalist Poster Ödülü  (7 Ağustos 2001 Chicago/ABD)