Dr. RENAN  TUNALIOĞLU

KİŞİSEL
EĞİTİM
DENEYİM
YAYINLAR
KATILDIĞI KURSLAR
KATILDIĞI YURT İÇİ TOPLANTILAR

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi  :

02 Mayıs 1962 

Medeni Hali   :

Evli, Üç çocuklu

Yabancı Dil  :

İngilizce (iyi)

Almanca (Orta)

İş Adresi :

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE)  P.K. 34, Bakanlıklar, 06100, Ankara

Tel  :

İş:   (312) 326 00 06

Faks  :

(312) 322 85 31

e-mail  :

 

                                   

EĞİTİM

Aralık 1994

DOKTORA – Önemli  Zeytin  Üreticisi  Ülkelerin  Zeytinciliği  ile   Türkiye   Zeytinciliğinin  Bazı  Yönlerden  Karşılaştırılması - Ege  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri  Enstitüsü,Tarim  Ekonomisi  Bölümü İzmir

Kasım 1987

YÜKSEK LİSANS – Keçiboynuzu (Ceratonia  Siliqua L.)  Meyvelerinin  Farklı  Gelişme Dönemlerinde Alınan  Tohumlarında  Çimlenme  Yeteneklerinin  Araştırılması Ankara  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri  Enstitüsü ,Bahçe  Bitkileri  Bölümü ,Ankara

Haziran 1983

LİSANS - Çukurova Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana  

 DENEYİM

1  Temmuz  2002  - Bugüne  kadar  Tarım Ekonomisti – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

Görevleri:

 • Tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak,

 • Bilimsel makale, bildiri  ve  kitap hazırlamak,

 • Durum ve Tahmin Raporları hazırlamak ,

 • Ulusal  ve  Uluslararası Sempozyum, Kongre ,Seminer  ve  Kurslara  konuşmacı  ve  dinleyici  olarak katılmak,  

 20  Mart  1997- 1  Temmuz 2002  - Tarım Ekonomisti –  Dış  İlişkiler ve  Avrupa Topluluğu Daire  Başkanlığı, ANKARA

Görevleri:        

 • Tarım Bakanlığı  ile  Uluslararası Kuruluşlar  arasındaki  yazışmaları  yapmak ,

 • Tarım  Bakanlığında  çalışan  personelin  yurtdışı  olurlarını  yazmak .

 • Bilimsel  makale   ve  bildiri  hazırlamak.     

 

 20   Eylül   1996 -20   Mart  1997  - Tarım Ekonomisti –Tarımsal  Araştırmalar  Genel Müdürlüğü, ANKARA

Görevleri:  

 • Araştırma  Enstitülerinde bitirilmiş,yapılmakta  olan  ve  başlayacak  olan  projeleri  Genel  Müdürlük  adına  incelemek,   

 • Bilimsel  makale   ve  bildiri  hazırlamak.

 15   MART    1988 - 5   EYLÜL  1996 -Tarım  Ekonomisti-Bornova  Zeytincilik  Araştırma Enstitüsü, İZMİR

Görevleri:      

 • Tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak,

 • Yürütülen   araştırma projeleri  kapsamında arazi  çalışmalarını anket  ve  ölçümlerle  desteklemek,

 • Ürün  bazında  arazide  yapılan  rekolte  tahmin  çalışmalarına  Tarım  Bakanlığını  temsilen  katılmak  ve Özel  Sektör  katılımcıları  ile  bu  konuda  fikir  birliğine  vararak Durum  ve  Tahmin  Raporları  hazırlamak,

 • Bilimsel makale , bildiri   ve  kitap hazırlamak,

 • Ulusal  ve  Uluslararası Sempozyum, Kongre , Seminer  ve  Kurslara konuşmacı  ve  dinleyici  olarak  katılmak,

 • Üretici  Eğitim  Programlarında  eğitmen  olarak  görev  yapmak,

 • Stajiyer  organizasyonu  yapmak,

 • Ürün  bazında  değişik  amaçlı  basın  organizasyonlarında  konuşmacı  olarak  bulunmak.

 

 3    ŞUBAT    1986 – 1  MART  1988 - Ziraat  Yüksek  Mühendisi- Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Destekleme Şubesi

Görevleri:    

 • Üretici  ile  Tarım  bakanlığı  arasındaki  organizasyonu  sağlamak,

 • Üreticiye  meyve  ve  orman ağaçları  fidanı  dağıtmak.    

 

YAYINLAR

A. KİTAPLAR ( BOOKS ) 

·   TUNALIOĞLU RENAN ( 1987 ). “Keçiboynuzu (Ceratonia  siliqua L.)  Meyvelerinin Farklı  Gelişme  Dönemlerinde Alınan  Tohumlarında Çimlenme Yeteneklerinin  Araştırılması”A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. S.68.ANKARA                                                                                                    

·   TUNALIOĞLU RENAN (1991). “Türkiye Zeytin–Orman İlişkilerinin Çeşitli      Açılardan İncelenmesi”. ZAEM . Yayın No: 55.  S.61.  İZMİR.

·   AKAY ZEYNEP ve R. TUNALIOĞLU ( 1993). “Rakamlarla Türkiye Zeytinciliği”. ZAEM. Yayın No: 57.  S.63 .  İZMİR.

·   TUNALIOĞLU RENAN ve E.IŞIKLI (1993). “Türkiye ile Önemli Üreticisi Ülkelerin Sofralık Zeytin Ekonomilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi”. ZAEM. Yayın No: 59.  S.64.  İZMİR. 

·   TUNALIOĞLU RENAN (1995). “Önemli Zeytin Üretici Ülkelerin Zeytinciliği İle Türkiye Zeytinciliğinin Bazı Yönlerden Karşılaştırılması”. Basılmış Doktora Tezi. Ege İhracatçı Birlikleri. Yayın No: 1.  S.347.  İZMİR.

B. YERLİ - YABANCI MAKALE VE BİLDİRİLER ( ARTICLES AND PAPERS )

·   TUNALIOĞLU RENAN (1993). “Türkiye ile Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerde Karşılaştırmalı Olarak Pirina İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları”. Çiftçi ve Köy Dünyası. Sayı: 107. S. 20-23. Kasım.  Ankara . TÜRKİYE (Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1994). “A General Outlook  On The Table Olive Economy İn Turkey”. OLIVAE. No: 51. Page 18-21. April 1994. Madrid/SPAIN (Article).

·   OLGUN AKIN, R. TUNALIOĞLU ve H. ACAR (1994). “Developments In    The Olive Sector in Turkey During The Last Decade”. OLIVAE.  No: 51.  Page 14-17. April 1994.  Madrid /SPAIN (Article).    

·   AKAY ZEYNEP ve R. TUNALIOĞLU (1994). “Türkiye Zeytin İstatistikleri  ve Düşündürdükleri”. TMMOB.  No. 47 . Temmuz 1994.  Ankara/ TÜRKİYE (Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN ve E. IŞIKLI (1994). “Türkiye ile Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Zeytinciliğinin Karşılaştırılmalı Analizi”. 1. Ulusal Ekonomi Kongresi. Cilt 1.  S: 98-107.  8-10 Eylül 1994. İzmir/ TÜRKİYE ( Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU RENAN ve O. GÖKÇE (1994). “Türkiye’de Orman-Zeytin İlişkileri,Sorunları ve Çözüm Yollarına YönelikYeni Yaklaşımlar ”.1. Ulusal Ekonomi Kongresi. Cilt 1.  S. 97-207.  Eylül 1994.  İzmir/ TÜRKİYE  (Poster Tebliğ).

·   DİKMEN İHSAN, Ü. DİKMELİK, B. ÇİL ve R. TUNALIOĞLU (1995). “Zeytincilikte Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”. 4.Teknik Kongre. Cilt 1. T.C Ziraat Bankası Yayınları. No. 26. S. 485-502. Ocak 1995. Ankara/TÜRKİYE (Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU RENAN ve E. IŞIKLI (1995). “Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Zeytinciliği ile Türkiye Zeytinciliğinin Bazı Yönlerden Karşılaştırılması”. E.Ü.Z.F. Fen Bilimleri Enstitüsü.  Mart 1995.  İzmir/ TÜRKİYE (Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN (1995). “Marketing of Olive Oil and Table Olive in Türkiye”. CIHEAM (MAİZEM).  March 1995.  Zaragoza/SPAİN. (Oral Paper).

·   TUNALIOĞLU RENAN (1995). “Türkiye Zeytinciliğinin Genel Durumu”. Yetiştirme Kursu, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Basılmamış  seminer  notları,24-28 Nisan 1995. İzmir/ TÜRKİYE (Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1995). “ Türkiye’de Sofralık Zeytin Ekonomisi”. Sofralık Zeytin Kursu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Basılmamış seminer  notları,18-21 Eylül 1995. İzmir/TÜRKİYE (Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU RENAN ve E. IŞIKLI  (1995). “The Comparision of the Olive Sector of Türkiye and the Important Olive Growing Countries Their Economic-Technical and Institutional Organization”. Nineth Consultation. OLEA. No: 43. P.163. 20-23 September 1995. TUNUSİA (Poster Paper).

·   TUNALIOĞLU RENAN (1995). “Marketing of Olive Oil, Table Olive and Olive Pomace in Türkiye”. Nineth Consultation. OLEA. No: 43. P.163. 20-23 September 1995. TUNUSİA (Poster Paper).

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1995). “Türkiye Zeytinyağı Ekonomisinde Son Yıllar”. Zeytinyağı Kursu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Basılmamış  seminer  notları,20-24 Kasım 1995. İzmir/TÜRKİYE  (Oral Tebliğ). 

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1996). “Pirina  ve Pirina Yağı Ekonomisi ”. İzmir Ticaret Borsası. S: 13. Ocak  1996. İzmir /TÜRKİYE ( Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN  ve U. AŞAR (1996).

(a)  “GATT  ve  Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve Avrupa Birliğinde Zeytinyağı”. İzmir Ticaret Odası Gazetesi.  Mayıs 1996. İzmir/TÜRKİYE (Makale).       

(b)“GATT  ve  Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve Avrupa Birliğinde Zeytinyağı”.   Vizyon Dergisi. Mayıs-Haziran 1996.  S.60.  İzmir/TÜRKİYE (Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1996). “Türkiye Sofralık Zeytin Sektörü ve Değişimler”. TOK Dergisi. Eylül-Ekim.  Sayı. 111. Ankara/TÜRKİYE (Makale).

·   TUNALIOĞLU RENAN ve O. GÖKÇE (1996). “Ege Bölgesinde Küçükbaş Hayvancılık ve Zeytincilik İlişkileri”. Hayvancılık Kongresi.  Eylül 1996. İzmir/TÜRKİYE  (Oral Tebliğ).

·   MİRAN BÜLENT ve R. TUNALIOĞLU (1996). “ Türkiye’de Zeytinyağı Talebini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ”. 2.Ulusal Ekonomi Kongresi. Eylül 1996. Adana/TÜRKİYE  (Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU RENAN  (1996). “ Gümrük Birliği ve GATT Öncesinde Zeytinyağı İle Önemli Bitkisel Yağların Türkiye Açışından Değerlendirilmesi”. 2. Ulusal Ekonomi Kongresi.  Eylül 1996. Adana/TÜRKİYE  (Poster Tebliğ).

·   PETROU A, I.DASKALOPOULOU and R, TUNALIOĞLU (1996). “Proposed Government Policies for Agriculture  Development in Albania”. Proceeding, Specialist  Course, Management of Agricultural Enterprises. (M.A.İ.C, Chania, Greece and Korca University, Korca/ALBANİA), P.163, June 1996. Korca/ ALBANİA(Article).

·   TUNALIOĞLU  RENAN  (1997). “ Changes  and  Expectation in Turkish Table Olive Economy”. OLİVAE . P.21. No. 5.  February 1997. Madrid/SPAİN ( Article).

·   GÖKÇE OSMAN ve R. TUNALIOĞLU (1998). “Türkiye Zeytinciliğinin Ayrıcalıklı Bir Sorunu”. Tabiat ve İnsan Dergisi. No. 3. Ankara/TÜRKİYE  (Makale).

·   TUNALIOĞLU  RENAN  ve O. GÖKÇE (1998). “Ege Bölgesinde  Optimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma ”. ZAEM. Basılmamış Proje Sonuç Raporu . Bornova- İzmir/ TÜRKİYE (Proje).

·   TUNALIOĞLU  RENAN  (1996). “Yeni Ekonomik Entegrasyonlar Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bitkisel Yağlar  ve Zeytinyağı”. Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi. No: 320. Mart-Nisan 1996. Ankara/TÜRKİYE (Makale).

·   GÖKÇE OSMAN ve  R. TUNALIOĞLU (2000). “Ege  Bölgesinde  Optimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma”. Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu.  6-9 Haziran 2000.  Bursa / TÜRKİYE (Oral Tebliğ).

·   TUNALIOĞLU  RENAN  (2000). “Usage  or  Consumptıon  Olive  Pomace  and  Olive  Pomace  Oil  in TÜRKİYE”  CHIEAM:Modern  Agro  Food  Logistic  Strategic  Adoptation  to  the  Changing  Marketplace. 20-24 November 2000 (Oral  Paper)

·   TUNALIOĞLU  RENAN  ve O. GÖKÇE (2001). “A Specific Problem of Olive Culture İn TÜRKİYE” OLİVAE.P:16,No:85  Madrid / SPAİN (Article)

KATILDIĞI ULUSLARARASI KURSLAR VE TOPLANTILAR

 • The  Eigth  Consultation  of  the  FAO  European  Cooperative  Research  Network  on  Olives (EYLÜL  1991,İzmir/TÜRKİYE)

 •  

 • International  Olive  Oil  Council “ International  Course  on  Techniques  to  improve  the  Quality  of  Olive”( 9-13 Aralık 1991, İzmir/ TÜRKİYE)

 •  

 • International  Olive  Oil  Council  “Corsa  Internazionale  di  Formazione  di  Capi  Panel di  Assaggo  di Olio  D’oliva  Vergine” (15-20  Haziran 1992, Florence /İTALY)   

 •  

 • International  Olive  Oil  Council  “Fourth  International  Course  on  Table  Olive  Processing” (1-5  Kasım 1993,İzmir/TÜRKİYE)

 •  

 • CIHEAM(Maiz) “ Agro  Food  Distribution”( 27  Mart- 7  Nisan 1995, Zaragoza /SPAIN)

 •  

 • CIHEAM(Maich) “ Management  of  Agricultural  Enterprises” (16- 30 Haziran 1996, Korca/ALBANIA)

 •  

 • CIHEAM (Maiz) “Modern Agro  Food  Logistics,Strategic Adaptatation to  the  Changing  Market place”(20-24 Kasım 2000, Zaragoza,SPAİN)

KATILDIĞI ULUSAL   KONGRE, KURS  VE  SEMPOZYUM LAR

 • “I.  ULUSAL  EKONOMİ  KONGRESİ “.(  EYLÜL 1994, İZMİR –TÜRKİYE)

 • “II.  ULUSAL  EKONOMİ  KONGRESİ “.( EYLÜL 1996, ADANA - TÜRKİYE)

 • “IV. TEKNİK  KONGRE”(OCAK  1995,ANKARA-TÜRKİYE)

 • “ZEYTİN  YETİŞTİRME  KURSU “(NİSAN 1995, İZMİR –TÜRKİYE)

 • “SOFRALIK  ZEYTİN  YETİŞTİRME  KURSU” (EYLÜL 1995,İZMİR,TÜRKİYE)

 • “ZEYTİNYAĞI  KURSU” (KASIM 1995 ,İZMİR-TÜRKİYE)

 • “HAYVANCILIK  KONGRESİ”(EYLÜL 1996, İZMİR-TÜRKİYE)

 • “TÜRKİYE  1.  ZEYTİNCİLİK  SEMPOZYUMU”(HAZİRAN  2000-TÜRKİYE)

  ÜYE  OLDUĞU DERNEKLER

       Tarım Ekonomisi Derneği
     

  BİLGİSAYAR DENEYİMİ

    WINDOWS, OFFICE  (WINWORD, EXCEL, POWERPOINT)