Dr. İlkay DELLAL

KİŞİSEL
EĞİTİM
DENEYİM
YAYINLAR
KATILDIĞI KURSLAR
KATILDIĞI YURT İÇİ TOPLANTILAR
Kişisel Web Sayfası http://home.tr.net/ilkay/ 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi  :

6 Kasım 1970

Medeni Hali   :

Evli, bir çocuklu

Yabancı Dil  :

İngilizce (iyi)

İş Adresi :

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE)  P.K. 34, Bakanlıklar, 06100, Ankara

Tel  :

İş:   (312) 326 00 06

Faks  :

(312) 322 85 31

e-mail  :

 

                                   

EĞİTİM

Mayıs 2000

DOKTORA – Doğrusal Programlama ile Tarım İşletmelerinin Planlaması- Ankara Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi  Bölümü, Ankara

Eylül 1994

YÜKSEK LİSANS– Tarım İşletmelerinde Gelir Dağılımı - Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara

Haziran 1991

LİSANS- Tarım Ekonomisi– Ankara Universitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara  

 DENEYİM

16 Aralık 1999-Bugüne kadar: Tarım Ekonomisti – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

Görevleri:

 • Tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak,

 • Bilimsel makale ve bildiri hazırlamak,

 • Durum ve Tahmin Raporları hazırlamak (Buğday),

 • Tarımsal Sektör Modelleri konusunda çalışmak,

 • Sempozyum, Kongre ve Seminerlere katılmak.

 1 Ekim 1992- 15 Aralık 1999-Araştırma Görevlisi – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Görevleri:        

 • Lisans eğitimindeki bazı derslerin uygulama derslerini yürütmek;

  • Proje Hazırlama ve Değerlendirme (1992-1999)

  • Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlaması (1992-1999)

  • Tarımsal İşletmecilik ve Planlama

 • Tarım Ekonomisi alanında araştırmalar yapmak,

 • Bilimsel makale ve bildiri hazırlamak,

 • Sempozyum, kongre ve seminerlere katılmak,

 • Bilimsel toplantı, konferans ve staj organizasyonu yapmak.

 

YAYINLAR

DELLAL, İ., 2001. Akdeniz Bölgesinde Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi, Isparta Yöresi Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 

 

DELLAL, İ, 2001. Dünya Buğday Üretiminde Gelişmeler ve Türkiye’de Durum, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, Aralık, 2001, Ankara.

 

DELLAL, İ., TAN,S. 2001. KDV İndiriminin Gıda Tüketimi ve Gelir Üzerine Etkisi, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Yayın No:335, Ankara.

BUGUK, C., ISIK, M., DELLAL, I., ALLEN, A. 2001. The Impact of Exchange Rate Variability on Agricultural Exports of Developing Countries: The Case of Turkey, 2001 American Agricultural Economics Association Annual Meeting, August 4-7, 2001, USA

KOÇ, A., DELLAL, İ. BAYANER, A., AKYIL, N. 2001. The Impact of Transgenic Seeds Technology on Corn and Cotton Market in Turkey, METU Conference on Economics/V,September 11-14, 2001 Ankara/Turkey

DELLAL. ,İ. GİRAY, H. 2001. GAP Bölgesinde Buğday Tohumluğu Tedarik ve Kullanımı, II GAP Konresi, Şanlıurfa.

DELLAL., I., KOÇ, A. 2001. Türkiye’de Kayısı Üretiminin ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi, I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova.

DELLAL, G. DELLAL, İ, KESKİN, G. 2001 GAP Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri, Ekonomik Analizi ve Hayvansal Ürünlerin Pazarlaması. TÜBİTAK, TARP-2092, ANKARA.

 

METİN, K., TAN, S., DELLAL, İ. 2001. Basic Food Consumption: Effects of Price, Income and Houshold size, 71st EAAE Seminar: Food Consumer in the early 21st Century, Zaragoza, Spain.

 

AKYIL, N., DELLAL, i. BAYANER, A. 2001. Cumhuriyetten Sonra Tarım Politikaları ve Tarımsal Üretime Etkileri. Türk Tarımında 2010 yılı Hedefleri Sempozyumu, İzmir.

 

DELLAL, İ. TAN,S., EGE., H. 2001. Türkiye’de Tahıllar Arz, Talep ve Dışticareti, Kırklareli Köy Hizmetleri Araştırma Ensitüsü Kongresi, Kırklareli

 

DELLAL, İ., EGE., H. 2001. Türkiye’de Mısır Arz, Talep ve Dışticareti, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez BirliğiTürk-Koop Ekin Dergisi, Ankara. 

DELLAL, İ., TAN,S. 2001. Türkiye’de Süt Sektörü Ve Sütçülük Politikaları, Tarım Ekonomisi Derneği Dergisi, Sayı: 6, İzmir. 

DELLAL, İ., TAN,S. 2001. Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bölgesel Farklılıklar, II. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, TEAE, Ankara.

 

DELLAL, İ.2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Yer Veren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Planlaması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Ankara.

 

TAN, S., DELLAL, İ., BAYANER, A. 2000. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Hayvancılık Politikaları ve Kırsal Kalınmadaki Rolü, Kırsal Kalkınmada Hayvancılığın Rölü Sempozyumu, Sivas.

 

EGE, H., DELLAL, İ. 2000. Türkiye’de Buğday, Un ve Unlu Mamüller Sektörü, Gıda 2000, Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi, Sayı:11,İstanbul.

 

ERKUŞ, A.,  DELLAL, İ. 2000. Çeşitli Yörelerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Tarım Kesiminde Gelir Durumu ve Tüketim Eğilimleri, Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.

 

KOÇ, A., BAYANER, A.,  DELLAL, İ. 2000. Output Supply and Input Demand in Turkish Agriculture: The Normalized Quadratic and the Translog Representation of the Profit Function, METU International Conference in Economics IV, Ankara.

 

ERKUŞ, A., DELLAL, İ. 1998. Türkiye Tarımında Gelir-Tüketim Durumu ve Gelir Dağılımının Etkileri, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, TC Ziraat Bankası Kültür Yayını No:35, Ankara.

 

DELLAL, İ., DELLAL, G. 1998. Kırşehir İli Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ankara.

 

DELLAL, İ. 1998. Köylerde Yaşayan ve Tarımsal Faaliyetle Uğraşan Kadınlar Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örneği, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü (panel) TKB, TKK, Ankara.

 

DELLAL, İ., ERKUŞ,A., ELİÇİN, A., DELLAL, G. 1997. Türkiye’de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi, Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Ankara.

 

DELLAL, İ. 1996. Türkiye'de Gıda Sanayinin Gelişimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:105, Ankara.

 

DELLAL, İ. 1996. Türkiye'de Tarımsal Proje İle İlgili Kuruluşlar ve Kullandıkları Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi Sayı:2, Ankara.

 

ERKUŞ, A., DELLAL, İ. 1996. Türkiye'de Tarımsal Proje İle İlgili Kamu Kuruluşlarıın Tarım Kesimine Yönelik Uygulamaları, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2. Cilt, Adana.

 

DELLAL, İ. 1995. Türkiye'de Sulama Kooperatifleri, Sulama İşletmeciliğindeki Rolü ve Sulama Tesislerinin Özelleştirilmesindeki Önemi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, Sayı:700, Ankara.

 

TANRIVERMİŞ, H., POLAT, İ. 1994. Türkiye'de Tarımsal Kalkınmanın Meydana Getirdiği Çevre Sorunları ve Verimlilik Üzerine Etkileri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:106, Ankara

 

TANRIVERMİŞ, H., GÜNDOĞMUŞ, E., POLAT, İ. 1994. Türkiye'de Gıda Sanayinin Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Yolları,  Ziraat Mühendisliği Dergisi Sayı: 273, Ankara.

 

TANRIVERMİŞ, H., POLAT, İ. GÜNDOĞMUŞ, E., SAYIN, C. 1994. Türkiye'de Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT'lerin Özelleştirilebilme Olanakları ve Özelleştirmenin Olası Etkileri, Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.

 

DELLAL, İ. 1994. Kırşehir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinde Gelir Dağılımı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Ankara.

 

TANRIVERMİŞ, H., GÜNDOĞMUŞ, E., POLAT, İ. SAYIN, C. 1993. Türkiye Ekonomisinde Özelleştirme Sorunları ve Çözüm Yolları: Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT'lerin Durumu Üzerine Bir İnceleme. Milliyet Gazetesi 1993 Büyük Milliyet Ödülleri Ekonomi Dalında Birincilik Ödülü (Basılmamış)İstanbul.

 

 

Raporlar

 

DELLAL, İ. 2001. Buğday Durum ve Tahmin: 2001/2002 Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:78, Ankara.

 

EGE, H., DELLAL, İ.2000. Buğday Durum ve Tahmin: 2000/2001, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:44, Ankara.

 

DELLAL, İ. EGE, H. 2000. Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin:2000/01, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:48, Ankara.

 

   

ÖDÜLLERİ

 
 •       1993. “Türkiye Ekonomisinde Özelleştirme Çalışmaları, Sorunları ve Çözüm Yolları: Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT’lerin Durumu Üzerine Bir İnceleme”  konulu çalışma ile Milliyet Gazetesi 1993 Büyük Milliyet Ödülleri, Ekonomi Dalında birincilik ödülü

 

 •     1994. “Türkiye'de Tarımsal Kalkınmanın Meydana Getirdiği Çevre Sorunları ve Verimlilik Üzerine Etkileri” adlı çalışma ile Milli Prodüktivite Merkezi Jüri Özel Ödülü.

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI KURSLAR VE TOPLANTILAR

 • April,19-20.2001. 71st EAAE Seminar: Food Consumer in the Early 21st Century, Zaragoza, Spain.

 • May 7 - 11. 2001. Seed Production and Marketing, GAP and ICARDA, Şanlıurfa.

 • Apr.25– May 6. 2001. Use of GAMS in Agricultural Sector Modelling, METU, IRASA, CIHEAM, Ankara.

 • Sep.17-26 2000, Workshop on “Agricultural Sector Models” in Tunis, Tunisia by CIHEAM and Monpelie  

 • Feb.28-Mar.8 2000, Workshop on The Impact of Macro Economic and Sectoral Policies on Rural Poverty in Ankara,Turkey by FAO, SESRTRIC;

 • May 29- Jun.30, 1999,  Course on Economic and Financial Planning for Rural Development Though Computer Usage in Israel by MASAV;

 • May 17-18.1999 Workshop on Food Insecurity and Vulnerability Information Mapping Systems by FAO, Ankara.

 • Sep.15-26, 1997, Workshop on Food and Agricultural Policy Analysis with Emphasis on Credit and Rural Finance by FAO, SESRTRIC;

VERDİĞİ SEMİNERLER (2001)

 • 9 Kasım 2001 “6.11.2001 Tarihli Kararla Uygulamaya Konulan KDV İndiriminin Düşük Gelirliler Üzerine Etkisi”, TEAE.

 • 17 Ekim 2001 “Bitkisel Ürünlerde Denge İstatistiklerinin Hazırlanması”, DİE, AB Uyum sürecinde Bitkisel Ürün İstatistikleri Komisyonu.

 • 6 Eylül 2001 “2001/2002 Piyasa yılında Buğday Arz ve Talep Projeksiyonu”, TEAE, Ankara.

 • 12 Nisan 2001 “Tarımsal Ürünlerde Durum Tahmin Raporları” Akdeniz Universitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.

 • 15 Mayıs 2001 “Tarımsal Sektör Modellerinde GAMs Kullanımı” TEAE. 

 • 27 Eylül 2001 “AB Ortak Tarım Pollitikasındaki Son Gelişmeler” TEAE.

     
   

BİLGİSAYAR DENEYİMİ

  WINDOWS, OFFICE  (WINWORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER ex.), LINDO, QS, GAMS, SHAZAM, SPSS