Günay KAYA (Müdür)

 

KİŞİSEL
EĞİTİM
DENEYİM
YAYINLAR
KATILDIĞI KURSLAR
KATILDIĞI YURT İÇİ TOPLANTILAR
 
 

KİŞİSEL BİLGİLER

 
Doğum Tarihi  :  26/08/1967
Medeni Hali   :  EVLİ 
İş Adresi :  Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü TMO EK BİNA MİLLİ MÜDAFAA CAD. NO:18  06100, Ankara
Tel  :   0312 4185965
Faks  :   0312 4186209
e-mail  :  [email protected]

                                   

 

EĞİTİM

              - 1974-1979            : Köprüyaka İlkokulu – Şavşat/ARTVİN

-1979-1982             : Merkez Ortaokulu-Şavşat/ARTVİN

-1982-1986             : Ziraat Meslek Lisesi – VAN

-1986-1992             : Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Y.O – ELAZIĞ

-1997-2002             : İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                  

                                  Kamu Yönetimi Bölümü – MALATYA

-2002-2003             : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı – ANKARA

   
 

 DENEYİM

              -1986 Kasım – 1986 Aralık – Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü – Ziraat Teknisyeni

-1986 Aralık – 1992 Şubat – Tarım İl Müdürlüğü–ELAZIĞ –Ziraat Teknisyeni

-1992 Şubat – 1998 Ağustos Tarım İl Müdürlüğü – ELAZIĞ –Su Ür.Mühendisi

            -1998 Ağustos – 2001 Ağustos Tarım İl Müdürlüğü – MALATYA-Su Ür.Müh.

            -2001 Ağustos – 2004 Ağustos Tarım İl Müdürlüğü – BİNGÖL  Su Ürünleri Mühendisi

            -2004 Ağustos - ........ Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara- Müdür

   

YAYINLAR

 

 - Mezuniyet Tezi: Akarsu Kirliliği (1991)

 

  -Mezuniyet Tezi: 27 Mayıs 1960 İhtilali ve Adnan Menderes’ in İdamının Türk  Siyasal  Hayatındaki Yeri ve Önemi (2001)

    - Yüksek Lisans Projesi: Avrupa Birliği ve Türkiye deki Tarımsal Destekleme  Politikaları (2003)

       - İnönü Üniversitesinde Sunuş: Yerel Yönetimler ve Demokrasi (1999)

             - İnönü Üniversitesinde Konferans Türkiye de Darbeler ve Demokrasi (2000) 

-  Malatya’ da Halka Açık Konferans: İstanbul’ un Fethinin Önemi ve Fatih Sultan  Mehmet’ in Liderlik Özellikleri (2001)

-  İnönü Üniversitesi’nde Sunuş: Kentleşme ve Malatya İlinin Kent Sorunları (2001)    

-         TODAİE’ de Sunuş: Memur Sicil Sistemimiz ve Getirilen Eleştiriler (2002)

-         TODAİE’ de Sunuş: Türk İş Hukukunda Esnek Çalışma İlişkileri (2002)

-         TODAİE’ de Sunuş: Kamu Malları ve Kamulaştırma (2002)

-         TODAİE’ de Sunuş: Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri (2003)

-         TODAİE’ de Sunuş: Yönetsel Az Gelişmişlik (2003)

-         TODAİE’ de Sunuş: Kriz Yönetimi (2003)

-         TODAİE’ de Sunuş: Çağdaş Siyasal Akımlar (Postmodernizm), (2003)

-         TODAİE’ de Sunuş: İdari Yargı Sistemimiz ve İptal Davaları (2003)

 

     
   

KATILDIĞI ULUSLARARASI KURSLAR VE TOPLANTILAR

 

 

   

ÜYE  OLDUĞU DERNEKLER

     
   

BİLGİSAYAR DENEYİMİ