DOÇ. DR. AHMET BAYANER (Enstitü Müdür Vekili)

KİŞİSEL
EĞİTİM
DENEYİM
YAYINLAR
KATILDIĞI KURSLAR
PROFESYONEL MESLEK KURULUŞLARI ÜYELİKLERİ
REFERANSLAR

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi  :  08 Ekim 1963  
Medeni Hali   : Evli,  Eşi: A. Füsun,  Kızı: S.  Beyza, Oğlu: A. Tuğrul,  
Adres : 1. Cad. 9. Sokak  No: 1/3 Balgat, 06520, Ankara  
Yabancı Dil  : İngilizce (çok iyi)  
İş Adresi : Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) P.K. 34, Bakanlıklar, 06100, Ankara  
Tel  : Ev: (312) 286 91 54  
  : İş:   (312) 326 00 06  
Faks  : (312) 322 85 31
e-mail  :      

                           

EĞİTİM

1995-1996 

Doktora Üstü-Tarım Ekonomisi - Eylül 1996

Reading Üniversitesi, İngiltere            

Arz Duyarlılığı

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.  

1990-1995 

Doktora - Tarım Ekonomisi - Mayıs 1995

Ankara Üniversitesi

Üretim Ekonomisi, Durum Analizi  

1986-1988 

Yüksek Lisans - Tarım Ekonomisi - Ağustos 1988

Oregon Eyalet Üniversitesi, ABD

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.  

1980-1984

Lisans - Tarla Bitkileri - Haziran 1984

Ondokuzmayıs Üniversitesi  

 DENEYİM

Ocak 1999- Bugüne   Müdür Vekili- Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü.  

Görevleri:  

 • Enstitü Yürütme Komitesi vasıtasıyla Bakanlık Makamına Enstitü faaliyetlerini sunmak;

 • Enstitü araştırma bütçesini hazırlamak, yönetmek ve Enstitü Yürütme Komitesine sunmak;

 • Enstitü araştırma programını geliştirmek, Enstitü Araştırma Konseyine sunmak ve yürütmek;

 • Enstitü Araştırma Konseyi kararları doğrultusunda Enstitüye yapılan araştırma ve danışmanlık taleplerini incelemek ve uygun olanları programa almak;

 • Ulusal ve uluslararası benzer kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği kurmak, ortak araştırma projeleri geliştirmek;

 • Araştırma yürütmek ve rapor yazmak;

 • Enstitü faaliyetlerini yürütecek bir araştırma kapasitesi oluşturmak için Enstitü elemanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim faaliyetleri organize etmek, personeli eğitmek;

 • Personel işe almak, yönetmek ve yönlendirmek, özlük haklarını ve Bakanlık ile ilgili hususları takip etmek;

 • Enstitü faaliyetlerini ve araştırma çalışmalarını Enstitünün ve diğer kuruluşların düzenlediği konferans, sempozyum ve workshop gibi faaliyetlerle ilgili kitlelere duyurmak;

 • Enstitünün düzenlediği faaliyetlere dışarıdan destek sağlamak, faaliyetleri işbirliği çerçevesinde yürüterek sponsorluk temin etmek, Enstitünün uzun dönemde mali yönden güçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak;

 • Enstitüde gerekli araç-gereç ve donanımı temin etmek

 

 Mayıs 1995- Eylül  1996   İngiltere Reading Üniversitesinde Araştırma

                        Proje:Türkiye’de Önemli Ürünlerin Arz Duyarlılığı.  

Aralık 1991- Eylül 1996   Araştırma Koordinatörü. 

International Center for  Agricultural  Research in  the Dry  Areas     

(ICARDA)  ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma  Enstitüsü (TARM).

Proje İtalyan Hükümeti tarafindan desteklenmiştir.  

 

Amaçları: Üreticilerin demografik karakterlerini tesbit etmek, işletme yapılarını ortaya koymak, problemlerini belirlemek, adaptasyon seviyelerini tesbit etmek, ve uygun teknoloji transferi için tavsiyelerde bulunmaktır.  Projenin ikinci aşamasında üretici yönetiminde araştırmalar yürütmek ve analiz etmek.  

Haz. 1992- Mayıs 1995   Yayım Enformasyon Koordinatörü.  

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi,  (TYUAP),  

Dünya Bankası tarafından finanse edildi

Görevleri:                    

 • Yayım kuruluşları aracılığıyla üretici - araştırmacı ilişkisini sağlamak;

 • Konu Uzmanlarının (KU) tarla gezilerinde tesbit ettikleri problemleri kaydetmek ve çözüm bulunmasını sağlamak;

 • Gelecek yıl araştırma proğramına girecek projeleri belirlemek;

 • Teşhis sörveylerinde ve çiftçi tarlasında yürütülen projelerin planlanmasında ve uygulanmasında araştırma ve yayım uzmanlarıyla birlikte görev almak;

 • Yayım teşkilatını yeni araştırma sonuçlarından haberdar etmek;

 • Üretici grupları itibarıyle, yeni araştırma sonuçlarını uygulamaya dönük bir tarzda ve kullanıcının anlayacağı şekilde hazırlamak;

 • İl Müdürlüğü Konu Uzmanlarının eğitim ihtiyaçlarını tesbit etmek, planlamak ve organize etmek;

 • Konu Uzmanlarını sosyo-ekonomik konularda eğitmek;

 • Eğitim proğramlarını değerlendirmek.  

 

Haz. 1992- Ağus. 1993  Araştırmacı (Ekonomist).    

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) 

                                  

Görevleri:

 • İl Müdürlüğü elemanlarını ve Konu Uzmanlarını TYUAP hakkında eğitmek;

 • TYUAP’ın uygulandığı illerde Durum Analizi ve Teşhis Sörveylerini yürütmek;

 • Üreticiler tarafından belirtilen problemlerin önceliklerini belirlemek;

 • Üreticiler tarafından belirtilen problemleri Araştırma Uzmanlarına iletmek.

Nisan 1990- Haz. 1995  Araştırmacı (Ekonomist).  

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM).

Bölüm Başkanı, Ekonomi ve İstatistik Bölümü  

Görevleri:

 • Bölüm araştırma programını hazırlamak ve uygulamak;

 • Bölüm araştırmalarını yürütmek ve raporlar hazırlamak;

 • Tarım işletmelerinin demografik, sosyal ve ekonomik karakterlerini belirlemek;

 • Mevcut tarım tekniklerini ortaya koymak;

 • Üretici problemlerini ve bilgi ihtiyaçlarını belirlemek;  

 • TARM’ın araştırma önceliklerinin tesbitinde görev almak;

 • Geliştirilen yeni teknolojilerin adaptasyon seviyelerinin tesbiti çalışmalarını yürütmek;  

Kasım 1988- Mayıs 1995  Araştırmacı (Ekonomist).  

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM)  

Görevleri:  

 •  Tarımsal Ekonomi Araştırma Programını geliştirmek;

 •  Programda yer alan projeleri planlamak ve yürütmek.

Eylül 1987-Ekim 1988   Araştırma Görevlisi.  

Tarım ve Kaynak Ekonomisi Bölümü, Oregon Eyalet Üniversitesi, ABD.

Görevleri:

 •  Proje veri tabanı oluşturmak;

 • ABD’de kullanılmış tarım makinaları fiyatlarının ekonometrik analizi çalışmalarını yürütmek.

 

 

YAYINLAR

ARAŞTIRMALAR:  
 • Perry, G.M. Bayaner, A. and Nixon, C.J., 1990. The Effect of Usage and Size on Tractor Depreciation. American Journal of Agricultural Economics, 72 (1990): 317-325.

 • Uzunlu, V. ve Bayaner, A., 1991. Klasik Üretim Fonksiyonunun Deneme Sonuçlarının Ekonomik Analizlerinde Kullanımı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 4, Ankara.

 • Vural, H., Fidan, H. ve Bayaner, A., 1993. Çorum İlinde Buğday Üretiminin Ekonometrik Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Ekim, Ankara.

 • Bayaner, A., Uzunlu, V., Keatinge, J.D.H., and Tutwiler, R. 1993. Agricultural Structure and Constraints to Increased Production in the Eastern Margin of Central Anatolia. Highland Regional Program, The TARM/ICARDA Sivas-Kayseri Collaborative Project. Central Research Institute for Field Crops, Ankara.

 • Bayaner, A. ve Uzunlu, V., 1994. Girdi Sübvansiyonlari ve Destekleme Alımları: Daha Çok Kim Yararlanıyor.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1-2. Ankara.

 • Bayaner, A., Bostancıoglu, H. ve Bayram, M. E., 1994. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tohum Miktari Verim İlişkilerinin Ekonometrik Analizi. Tarla Bitkilleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 3, No: 3-4. Ankara.

 • Bayaner, A.,  Uzunlu, V. ve Özçelik, A. 1995.  Searching for a Suitable Functional Form in Wheat Yield Response to Fertilisation.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Ankara.

 • Bayaner, A. 1996. Supply Response for Major Crops in Turkey. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading. England.

 • Bayaner, A. and Hallam, D. 1996. Cotton Supply Response in Turkey: An Error Correction Representation. Discussion Paper No: 2/96. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading.

 • Bayaner, A. and Hallam, D. 1996. Price Responsiveness of Yields of Major Crops in Turkey. Discussion Paper No: 3/96. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading.

 • Bayaner, A., Erkuş, A., Uzunlu, V., 1995. Wheat Yield Response to Fertilisation: An Investigation of a Functional Form. In: H.-J. Braun, F. Altay, W.E. Kronstat, S.P.S. Beniwal, and A. McNab (Eds). Wheat: Prospects for Global Improvement. Proceedings of the Fifth International Wheat Conference, 10-14 June, Ankara, Turkey. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.

 • Koo, W.W. and Bayaner, A.  1998.  World Durum Wheat Trade: Competitiveness and Outlook. In T. Yıldırım, A. Schmitz, and H. Furtan (Eds) World Agricultural Trade, Westview Press. Boulder. USA.

 • Bayaner, A. 1999.  Buğday Verimliliğinde Faktor Talebi.  Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 7, Ocak-Mart, Ankara.

 • Furtan, W.H., Güzel, A., Karagiannis, G. ve Bayaner, A. 1999. An Examination of Agricultural Productivity and Returns to Agricultural Research in Turkey. Agricultural Economics Research Institute. Publication No: 21, April, Ankara.

 • Bayaner, A. ve Bostancı, V. 1999.  Buğday Verimliliğinde Bölgesel Farklılıklar ve Üretici Geliri Üzerine Etkileri. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi.  Sayı:124, Nisan-Mayıs-Haziran. Ankara.

 • Bayaner, A. 1999.  Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 25, Haziran, Büyük Karadayı Matbaası. Ankara.

 • Bayaner, A., Uzunlu, V., Keatinge, J.D.H., Tutwiler, R., and Beniwal, S.P.S. 1999.  Farmers Percieved Problems in Agricultural Production in the Eastern Margin of Central Anatolia.  MEDIT, Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol:10, Number:2, Bologna,  Italy.

 • Uzunlu, V., Bayaner, A. ve Beniwal, S.P.S. 1999. Problem Identification and Priority Setting in Agricultural Research: The Case of Eastern Margin of Central Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(1999) 679-686, Ankara.

 • Abay, C., S. Sayan, B. Miran, and A. Bayaner, 2000.  Tarımsal Ürün fiyatlarının Enflasyon Etkileri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstittüsü. Yanın No:    , Ankara  

BİLDİRİLER:  
 • Bayaner, A. and Perry, G.M. 1988. Econometric Analysis of Used Tractor Prices. Presented at the Meeting of American Agricultural Economists Association, 31 July - 3 August. Knoxville. TN. USA.

 • Uzunlu, V. ve Bayaner, A. 1993. Dünya'da ve Türkiye'de Makarnalık Buğday Destekleme Politikaları: Genel Bir Değerlendirme. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, 30 Kasım-3 Aralık 1993, Ankara.

 • Uzunlu, V. and Bayaner, A. 1993. National Agricultural Research Systems Strategies towards Food Security: the Case of Türkiye. Cahiers Options Méditerranéennes, Vol.1.CIHEAM/CCE-DGI.

 • Bayaner, A., Uzunlu, V., and Küsmenoğlu, I., 1994. Lentil Production and Marketing in Turkey: Current Status and Future Prospects. In J.D.H. Keatinge and İ. Küsmenoğlu, (Editör). Autumn- Sown Lentil in the Highlands of West Asia and North Africa. Proceeding of the Workshop on "Towards Improved Winter- Sown Lentil Production for the West Asian Highlands. 12-13 December, Antalya. Published by Central Resesearch Institute for Field Crops. Ankara.

 • Kusmenoglu, I. and Bayaner, A., 1995. Current Status of Chickpea and Lentil in Turkey. Proceeding of the 2nd. European Conference on Grain Legumes: Improving Production and Utilisation of Grain Legumes. July 9-13, Copenhagen. Denmark.

 • Bayaner, A. and Uzunlu, V.  1997.  Impacts of Turkish Marketing Policy on World Trade in Pulses.  Paper presented at the International Food Legume Research Conference III. 22-26 September. Adelaide, Australia. Baskıda, Kluwer Academic Publisher.

 • Bayaner, A. 1998.  Tarım İşletmelerinde Ölçek Ekonomisi ve Verimlilik. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu, 29-30 Nisan. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı. Ankara.

 • Holloway, G.J ve Bayaner, A. 1998.  Conduct and Volatility in Food-Price Determination: VAR Evidence from Turkish Agriculture. Selected Paper, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Salt Lake City, Utah. August 2-5.

 • Holloway, G.J., Bayaner, A. ve Akyıl, N. 1998.  Distributional Impacts of Farm Policy in Semi-Subsistence Agriculture.  Selected Paper, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Salt Lake City, Utah. August 2-5.

 • Bayaner, A. 1998. Makroekonomi ve Tarım.  Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi. 7-10 Ekim. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 35. Ankara.

 • Bayaner, A., Akyıl, N. ve Şener, A. 1999.  GAP Bölgesinde Bazı Önemli Ürünlerin Arz Duyarlılığı.  GAP I. Tarım Kongresi.  Cilt I. 26-28 Mayıs, Sanlıurfa.

 • Fuller, F., Koç, A., Şengül, H., and Bayaner, A. 1999. Farm Level Feed Demand in Turkey. Selected Paper, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, August 8-11. Nashville, Tennessee. USA.

 • Bayaner,A., Ege, H. ve Uzunlu, V.  1999.  Konya İlinde Buğday ve Arpanın Arz Duyarlılığı. (Poster Bildiri).  Orta Anadolu Hububat Tarımı ve Sorunları Sempozyumu. 8-11 Haziran. Konya.

 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H. and Bayaner, A. 1999.  The Impact of Conrtact Farming on Sustainable Natural Resource Management in Turkey.  Poster.  IX. European Association of Agricultural Economist Congress. 24-28 August, Warsaw.

 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H. and Bayaner, A. 1999.  An Economic Assessment of Vertical Integration in the Production of Major Crops in Turkey.  Poster.  IX. European Association of Agricultural Economist Congress. 24-28 August, Warsaw.

 • S.Tan, Y.E. Ertürk ve A. Bayaner, 1999, Süt ve Süt Mamüllerinin Talep Analizi. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-25 Eylül, İzmir.

 • Bayaner, N. Akyıl, Y.E. Ertürk, 1999, Dünya Pamuk Fiyatlarının Türkiye Pamuk Fiyatlarına Etkileri. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı, Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu,  28 Eylül-1 Ekim, Kahramanmaraş.

 • S. Sayan, C. Abay, B. Miran and A. Bayaner, 1999, An Investigation into The Nature of The Relationship between Agricultural Support Spending and The Rates of Inflation in Turkey: Is There a Link Through the Budget Deficit?  III. ODTÜ İktisat Kongresi, Ankara

 • Koç, A., A. Bayaner, S. Tan, Y.E. Ertürk, 1999, Türkiye'de Hayvansal Ürünler Tüketimi ve Talep Projeksiyonu.  I. Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, 2-3 Aralık, Menemen-İzmir.

 • Koç, A. N.Akyıl, and A. Bayaner, 2000, Türkiye'de Pamuk Arz ve Kullanımı. III. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 20-21 Nisan, İzmir.

 • Bugday Konferansı

 • Koç, A., A. Bayaner, N.Akyıl, 2000. The Impact of EU Accession on Soy-Meal Import in Turkey. Presented at the American Agricultural Economists Association Annual Meeting. 31- July- 2 August 2000, Tempa, Florida.

 • AAEA Erika

 • Berlin

 • Dellal, İ., S.Tan, and A. Bayaner, 2000. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvancılık Politikaları, Bölgesel Kalkınma Stratejileri.  Bölgesel Kalkınmada Hayvancılık ve Hayvansal Sanayinin Rolü, Panel. 10-11 Haziran 2000. Sivas.

 • Koç, A., A. Bayaner, İ, Dellal, 2000. Output Supply and Input Deman in Turkish Agriculture: the Normalized Quadratic and the Translog Representation of the Profit Function.   METU Conference in Economics/ IV.  September 8-11. Ankara.

 • Tarım Ekonomisi Kongresi 2000  

 

DERLEMELER:  
 • Bayaner, A. 1990. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Mekanizasyon (Çeviri). Ziraat Mühendisliği, Sayı 233.

 • Bayaner, A. 1990. Tavuk Ürünlerinde Bölgesel Üretim Artıyor (Çeviri). Ziraat Müh. Sayı 234.

 • Bayaner, A. 1990. Bilimsel Testler: Daha Fazla Ürün Daha Fazla Besin Maddesi (çeviri). Ziraat Mühendisliği, Sayı 235.

 • Bayaner, A. ve Uzunlu, V., 1991. Tarımsal Faaliyetlerde Bütçeleme Tekniği. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 5, Ankara.

 • Uzunlu, V.ve Bayaner, A., 1991. Dünya ve Türkiye'de Serin İklim Tahılları ve Yemeklik Dane Baklagiller Üretimi ve Ticareti, Türkiye'de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımı ve Sorunları: Genel Bir Değerlendirme. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 7, Ankara.

 • Bayaner, A. ve Uzunlu, V., 1993. Tarımda Belirsizlik ve Risk. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 1, Ankara.

 • Bayaner, A. and Uzunlu, V., 1993. Turkish Agriculture and Market Structure of Agricultural Products. Domestic and Foreign Agro-Food Markets: Evolution, Problems, and Prospects in Mediterranean Countries. 30 October-5 November, Cairo.

 • Bayaner, A., 1993. Some Facts About Turkiye and Turkish Agriculture. International Marketing of Mediterranean Agricultural Products, 11-22 January, Zaragoza, Spain.  

DİĞER YAYINLAR:  

 • Uzunlu, V. ve Bayaner, A., 1991. Teknoloji Transferini Etkileyen Sosyal ve Ekonomik Faktörler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 6, Ankara.

 • Uzunlu, V., Bayaner, A., 1993. Tarımsal Yayım Projelerinin İzleme ve Değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 2, Ankara.

 • Uzunlu, V., Bayaner, A. ve Taluğ, C., 1993. Tarımsal Yayım ve Araştırmalarda Yerel Bilginin Önemi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, No: 3, Ankara.

 • Bayaner, A. ve  Uzunlu, V. 1993. Çiftçilik Sistemleri Araştırmaları. Ziraat Müh. No:264, Ankara.

 • Uzunlu, V. and Bayaner, A. 1993. Agricultural Research Organisation  in Turkey. Forth General Conference of the Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North Africa. February 8-10. Cairo.

 • Erdogan, O., Boyacı, M., Karaturhan, B., Bayaner, A., and Sakarya, H., 1995. Bilgi ve Teknoloji Akışında Etkinliğin Artırılması. Turkiye Ziraat Mühendisligi IV. Teknik Kongresi. Cilt II. 9-13 Ocak,  T.C. Ziraat Bankası Matbaası, No:26. Ankara.

 • Çağlar, Y. ve Bayaner, A. 1998. Opportunities and Limitations of Sustainable Management of Forests and Rangelands in Turkey.  Paper presented at the Symposium on Environmentally Sustainable Agricultural Development, Agricultural Economics Research Institute and The World Bank (EDI). 3-4 April. Ankara, Turkiye.

 • Bayaner, A. 1998.  Uluslararası Baklagil Araştırma Konferansından Notlar: Türkiye İçin Önemi.  Ziraat Mühendisliği, Sayı: 313/ Ocak-Şubat. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği. Ankara.

 • Bayaner, A. 1998. Türkiye Makarnalık Buğday Sektörü ve Uluslararası Pazardaki Rekabet Gücü. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Çalışma Raporu 1998-2. Ankara.

 • Bayaner, A. and V. Uzunlu, 1999. Turkish Agricultural Knowledge System (AKS). Presented at the workshop on Experiences with Agricultural Research and Extension Systems in Eastern and Central European Countries. May 2-4,  Budapest, Hungary

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ  
 • A. Bayaner,  G. Nevruz,  N. Akyıl (eds.), 1998,  1.  Türkiye    Pamuk,    Tekstil   ve   Konfeksiyon Sempozyumu:  Bildiriler,  Tartışmalar, Yayın No: 12,  Ekim, Ankara.

 • N. Akyıl, A. Bayaner (eds.), 1999,  "Pamukta Tarım ve Sanayi Entegrasyonu"  Türkiye II. Pamuk,    Tekstil   ve   Konfeksiyon Sempozyumu  Bildirileri, Yayın No: 27,  Ağustos, Ankara.

 • Bayaner, H. Bozkurt (eds.), 1999, "Science and Research Policy in Turkish Agriculture"

 • Publication No: 30, October, Ankara.

 

 

KATILDIĞI KURSLAR

 • Mısır,  Kahire, Pazarlama Semineri, C.H.I.E.A.M. davetlisi, 30 Ekim-5 Kasım, 1993;

 • ABD, Eğitimcilerin Eğitimi Kursu, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kursiyeri, 9 Agustos-17 Eylül, 1993;

 • İspanya, Zaragoza, Pazarlama Kursu C.H.I.E.A.M. davetlisi,  11Ocak-22 Şubat, 1993;

 • Suriye, Halep, Bilgisayar Kullanımı Kursu, ICARDA davetlisi,  26 Nisan-7 Mayıs, 1992.  

 

 

PROFESYONEL MESLEK KURULUŞLARI ÜYELİKLERİ

 • Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği

 • Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği

 • Amerika Tarım Ekonomisi Derneği

 • Uluslararası Tarım Ekonomisi Derneği

 

 

 

REFERANSLAR

Dr. Gregory M. Perry
     Associate Professor, Department of Agricultural and Resource Economics
     Oregon State University
     Corvallis, OR. 97331 USA
     Phone: (503) 754

Dr. David Hallam
     Lecturer, Department of Agricultural and Food Economics
     The University of Reading
     P.O. Box 237, Reading,RG6 6AR
     England
     Phone. (44-118) 931 89 69
     Fax:     (44-118) 975 64 67

Dr. J. Dyno H. Keatinge
     Proffesor, Department of Agriculture, The University of Reading
     Earley Gate, P.O.Box 236 Reading RG6 6AT
     England
     Phone : (44-118) 931 89 64
     Fax     : (44-118) 931 67 47

Prof. Dr. Ahmet Erkus
      Tarım Ekonomisi Bölümü
     Ziraat Fakültesi
     Ankara Universitesi
     Telefon : (90-312) 317 05 50