TÜRKİYE 4. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU

 

 ÖN DUYURU

Son Tebliğ Başvuru Tarihi: 22 Aralık 2000 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından
Antakya Ticaret Borsası’nın maddi desteği ile düzenlenen
“Türkiye IV. Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu”
Antakya’da, 23-24 Mart 2001
tarihinde gerçekleştirilecektir.

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve özel sektör işbirliğinde gelenekselleştirilen sempozyumun konuları ekte verilmiştir.  Belirlenen konularda konuşmacı ve panelist listesini oluşturmak amacıyla sempozyuma konuşmacı olarak katılmak isteyenlerin makalenin amaç ve kapsamını içeren özetinin en geç 22 Aralık 2000 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca belirlenen konular dışında hazırlanmış olan, sektörle ilgili çalışmalar da değerlendirmeye tabi tutulacaktır

 
Sempozyum Tarihi  23-24 Mart 2001
Yer Antakya Ticaret Borsası Toplantı Salonu
Özetle Birlikte Son Başvuru Tarihi  22 Aralık 2000
Organizatörler Nermin AKYIL, Gülten NEVRUZ

 

TARTIŞMA KONULARI

ÖRGÜTLENME

 •          Pamuk Endüstrisinde Örgütlenme ve Yeni Oluşumlar

 •          Birliklerin Yeniden Yapılandırılması ve Pamuk Pazarında Etkisi 

GENETİK OLARAK DEÐİŞTİRİLMİŞ TOHUMLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ

 •          Yasal Durum

 •          Teknik Şartlar

 •          Ekonomik Perspektif 

PAMUK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ; ÖRNEK PAMUK ENDÜSTRİSİNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI

 •          Hammadde ve Çırçırlama

 •          Dokuma

 •          Konfeksiyon

 •          Pazarlama (Satış Arttırıcı Çabalar)

KALİTENİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TÜKETİCİ AÇISINDAN ALGILANMASI VE MARKA BAÐIMLILIÐI

 •          Firmaların Pazarlama Stratejileri

 •          Tüketicilerin Satın Alma Davranışları

ULUSLARARASI TİCARİ ANLAŞMALAR; BU KAPSAMDA SEKTÖRÜN PAZAR STRATEJİLERİ

 •          Avrupa Birliði ve Türkiye

 •          Dünya Ticaret Örgütü

 •     Üçüncü Ülkelerin İkili Ticaret Anlaşmaları

İletişim İçin Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü PK 34 Bakanlıklar /06100 ANKARA
  Telefonlar  : (0312)326 00 06/129-125
  Fax:           : (0312) 322 85 31
  mailler