Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye ve Hollanda Besi  ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu”, 11-12 Haziran 2001 tarihlerinde Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilmiştir

Sempozyumda sunulan tebliğler  aşağıda listelenmiştir.

 

 

Son Güncelleme : 

28.06.2001

Açılış Konuşması (Doç. Dr. Ahmet Bayaner, TEAE Müdür V.)

I. OTURUM  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erkan BENLİ (SET-BİR Genel Sekreteri)  

Jan Venneman (VEEPRO Genel Sekreteri)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Henk Jansen (CR-DELTA)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Martin de Jong (D.L.V.)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

II. OTURUM (Hayvancılığın Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yetgin GÜNGÖR ( A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı)  

Prof. Dr. Numan AKMAN ( Ankara Ün. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN (Ankara Ün. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

III. OTURUM (Dünyadaki Gelişmeler Işığında Hayvancılık)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI ( Süleyman Demirel Ün. Rektörü)  

Doç. Dr. Şafak AKSOY (Akdeniz Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Sibel TAN (TEAE)  

IV. OTURUM (Hayvancılık Politikaları)
Oturum Başkanı: :  Dr.Vedat UZUNLU  (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

Doç. Dr. Fahri YAVUZ (Atatürk Ün. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Doç. Dr. Ali KOÇ (TEAE)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Yrd. Doç. Dr. Cengiz SAYIN (Akdeniz Ün. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız
V. OTURUM (Türkiye’de Hayvansal Ürünler Durum ve Tahmini )  
Oturum Başkanı: Dr.Ahmet BÜLBÜL (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM  Genel Müdürü)

Yakup Erdal ERTÜRK (TEAE)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Fevzi TOPAL (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Rahim YENİ  (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  APK Daire Başkanı)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız
VI. OTURUM (Verimliliği Artırmada Bölgesel  Yaklaşımlar)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ (A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü)  

Prof. Dr. Cengiz ÇAKIR ( Yüzüncü Yıl ün. Ziraat Fakültesi Tarım ekonomisi bölümü)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Prof. Dr. Hakkı İNAN ( Trakya ün. Ziraat Fakültesi Tarım ekonomisi bölümü)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

İlkay DELLAL ( T.E.A.E.)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız
VII. OTURUM (Verimliliği Artırmada Teknik yaklaşımlar)
Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşerı)  

Prof. Dr. Hasan BAŞPINAR ( Uludağ Ün. Veteriner Fakültesi)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Doç. Dr. Durmuş ÖZTÜRK ( Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Dr. Erol HANDEMİR ( Konya Veteriner Kontrol Arş. Enst.)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız
VIII. OTURUM (Et, Süt ve Yem  Sanayii)
Oturum Başkanı: Olgun ERGÜZ (Pınar Gıda Grubu Başkan Yardımcısı)  

Metin YILMAZ (Mar-Et)  

Mehmet AÇIKGÖZ (Sütaş)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Ülkü Karakuş (Türkiye Yem Sanayicileri Derneği Genel Başkanı)  

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

Yasemin AYGİNİN (Tetra-Pak)

Power-Point Sunusunu görmek için tıklayınız

POSTERLER  

G. Özdemir ve T. AKSOY, Yarı Entansif Tarzda Üretim Yapan Hindi Üreticilerinin Örgütlenme Yoluyla Pazarlık Gücünü Artırma Olanakları  
G.Bakır, Van İlinde İthal Edile Kültür Irkı Sığırlarının Mevcut Durumu ve Verim  
Ö. Azabaoğlu, O. Kaytancıoğlu, A. KUBAŞ ve Y.ORAMAN, Süt Hayvancılığının Karşılaştığı Sorunlar ve Süt Ürünlerinin Pazar Durumu  
F. KAYA, Türkiye Hayvancılığının Geliştirilmesinde Yatırım Teşvik Belgelerinin yeri ve Önemi  
G. SANER, F. KAYA, Türkiye’de Süt Sığırcılığının Bugünkü Durumu ve Yeni Uygulamalar Çerçevesinde Geleceğe Dönük Beklentiler  
İ. Yılmaz, E.DAĞISTAN, R.ÖZEL ve B.KOÇ, Hatay İli Tarım İşletmelerinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin Verimlilik Analizi  
İ.YILDIRIM, K.ŞAHİN, A.ŞAHİN, Van Yöresinde Canlı Hayvan ve Süt Mamülleri Pazarlanması  
S. TAN, F. YAVUZ, Garanti Fiyat Uygulamasının Türkiye Sütçülük Sektörü Üzerine Etkilerinin Spatial Denge Modeli ile Analizi.