Dünya Gazetesi

25 Mart 2002 Pazartesi

Cotton Market in Turkey

Çukurova Üniversitesi'nden Haydar Şengül ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarımsal Ekonomi Araştırma Ensitüsü uzmanlarından Ali Koç, Nermin Akyıl, Ahmet Bayaner, ve Iowa Eyalet Üniversitesi'nden (ABD) Frank Fuller tarafından hazırlanan ingilizce "Cotton Market in Turkey: Assessing the Factors Affecting the Future Cotton Demand" (Türkiye'de Pamuk Piyasası: Gelecekte Pamuk Talebini Etkileyen Etkenler) başlıklı rapor büyük boy 25 sayfa içinde Türkiye'de pamuk üretimin seyrini ve talebin ne yönde gelişeceğini analiz ediyor. Pamuk ipliği üretiminin gidişatının da incelendiği çalışmada konu değişik açılardan elealınıyor ve mevcut verilerden hareketle geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıyor. İşçilik maliyeti ve elektirik fiyatlarının zamlanması gibi etkenler de fiyat esnekliği bağlamında hesaba katılarak pamuk ve pamuk ipliği fiyatlarının talep üzerindeki etkisi öngörülmeye çalışılıyor. Konuyla ilgilenenlerin okumasında yarar olan bir çalışma söz konusu.