DUYURU


Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

22-23 Mayıs 2003

İSTANBUL - HİLTON


Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu 22-23 Mayıs 2003’de Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecektir. 


Konu:  

Sempozyumda Türkiye Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar sektörü  (üreticiden-nihai tüketiciye kadar uzanan zincirde yer alan her şey kastedilmektedir) teknik, ekonomik ve politik boyutları ile ayrı ayrı ele alınacaktır. Sektörle ilgili tüm çalışmalar değerlendirilecek, değerlendirme yapılırken; sektörün sorunları ve çözüm yolları, AB sürecinde yağlı tohum politikalarının değerlendirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, Türkiye’nin yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar yönünden dünya pazarlarındaki yeri konularını ele alan tebliğlere önem verilecektir. Sempozyumun ana amaçları;

*   Uygulanan politikaların üretim ve kullanım üzerine etkilerinin analiz edilmesi,

  *   Sektörün temel sorunlarının gündeme taşınması, konu ile ilgili tüm tarafların tartışmasına açılması,

*   HACCP-ISO 9000 gibi kalite kontrol uygulamalarının sektör ve ihracatın geleceği üzerindeki etkilerinin tartışılması,

*   Dünyada meydana gelen gelişmelerin Türkiye yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar sektörü üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi gibi ana başlıklarda ifade edilebilecek konular üzerinde üreticiden tüketiciye, üniversiteler ve araştırma kurumları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çözüm önerileri aramaktır.


İçerik:

*  Sempozyuma sektörün her kesiminden katılımın sağlanmasına özen gösterilecek, akademik çalışmalara öncelik verilecektir.

*   Hakem sürecinden geçerek kabul edilen bildiriler, sempozyumda sözlü yada poster nitelikte sunulacaktır.

*   Sempozyumda sektörle ilgili çalışmalarıyla tanınan önemli uzman ve bilim adamlarından çağrılı bildiri talep edilecektir.

*   Sempozyumda modern sunum tekniklerinden yararlanılacaktır..

Bildiri Formatı: Kabul edilen bildiriler Word formatında tek satır aralığında Times New Roman formatında 10 punto yazı karakterinde olacaktır. Sayfa yapısı alt, üst ve yanlardan 2’şer cm olacaktır.


Sempozyum Kayıt Ücreti: Sempozyuma katılım ücreti kişi başına 100 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği üyesi firmalara mensup katılımcıların firma başına bir kişi ücretsiz, diğerleri ile Akademisyenler % 50 indirimlidir. Sempozyum kayıt ücreti 1 Mayıs 2003 tarihine kadar aşağıdaki adrese yatırılacak ve ücretin yatırıldığına dair banka dekontu Enstitü’ye fakslanacaktır.

Önemli Not:

Katılımcı sayısı 250 kişi ile sınırlı olduğundan izleyici olarak katılmak isteyenlerin Katılımcı formlarını doldurup dekontlarını en geç 9 Mayıs 2003 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adresine fakslayarak kayıt olmaları gerekmektedir.

Tarım Ekonomisi Araştırmalarını Geliştirme Derneği
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Etlik-Ankara Şubesi
Hesap No: 1111874-4 nolu hesap numarasına yatırılacaktır.  

Not: Dekonta Katılımcıları adı soyadı ve  TÜRKİYE I. YAĞLI TOHUMLAR,  BİTKİSEL YAĞLAR VE TEKNOLOJİLERİ  SEMPOZYUMU ibareleri eklenmelidir.

Katılımcı Müracat Formu:


Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi: Bildiri özetleri 14 Nisan 2003 tarihine kadar kabul edilecektir. Hakeme gönderilen bildiri özetlerinin kesin kabulleri 21 Nisan 2003 tarihinde bildiri sahiplerine bildirilecektir.


Konaklama:Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.


İletişim :              Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

                              PK 34 Bakanlıklar/ 06100 Ankara

Telefon: 0 (312) 326 0006- 321 8764/114-119

Faks: 0 (312) 322 8531

URL: https://aeri.org.tr    

e-posta:  Türker DÖLEKOĞLU     :

                S. Ahmet ÇELİKER       :  

                Alkan DEMİR              

 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

Telefon: 0 (216) 651 4132

 Faks: 0 (216) 651 4488

URL: http://www.bysd.org    

e-posta: Nilgün KAYIN (Genel Sekreter):

 

 

Not:  Enstitümüzün düzenlediği toplantıları size duyurabilmesi için, e-mail adresinizi lütfen adresine bildiriniz.